ВПТК Зора 99
Всестранна производствена търговска кооперация в село Обнова, Община Левски, Област Плевен