ВПТК Зора 99
Всестранна производствена търговска кооперация в село Обнова, Община Левски, Област Плевен

Пшеница

Всестранна производствена и търговска кооперация Зора 99 извършва производство и търговия с пшеница. Кооперацията се намира в село Обнова, община Левски.

 

ВПТК Зора 99 отглежда пшеница върху собствени и арендувани земи. Кооперацията използва само качествени семена с гарантиран произход.

 

За производството на пшеница и други зърнени култури, кооперацията разполага с модерна селскостопанска техника. Пшеницата се отглежда върху добре обработени земи и по изпробвана технология.