ВПТК Зора 99
Всестранна производствена търговска кооперация в село Обнова, Община Левски, Област Плевен

Ечемик

ВПТК Зора 99 извършва производство и търговия с ечемик. Кооперацията се намира в село Обнова, община Левски.

 

ВПТК Зора 99 разполага със зърно база за съхранение на ечемика и други култури, които отглежда.

 

За извършване на дейността си ВПТК Зора 99 притежава необходимите разрешителни. Разполага с необходимата техника за обработка на земите и производство на културите.